+90 (322) 394 39 36

+90 (541) 672 93 68

Kalite Stratejisi

Potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar ve antimon trioksit üretimi yaparak ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu stratejik ürünün tedarikini başarıyla yerine getirmektir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ve antimon trioksit üretimleri ile ülkenin önemli antimon üreticisi arasında yer almayı hedeflemekteyiz. Bu anlamda şirketimiz bünyesinde bir adet maden arama ve iki adet işletme ruhsatı bulundurmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Anadolu Antimon Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Antimon trioksit işletmesinde ve maden sahalarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, toplumla, paydaşlarıyla ve çalışanlarıyla karşılıklı güven içinde, değerlere ve çevreye saygılı, şeffaf, açık, dürüst, yönetim anlayışı ve iletişimle, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir antimon madenciliği hedeflemektedir.

Çevre ve İSG Politikası

Tesislerimiz ve projelerimiz; İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları içermesi nedeniyle, en iyi uygulanabilir teknolojilere sahiptir.
Madencilik faaliyetleri başlamadan önce, hava, su, toprak kalitesi, bitki-hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında; üretim, doğaya yeniden kazandırma, süreçlerinde tüm çevresel ve sosyal değerler korunacaktır.
Anadolu Antimon, madencilik çalışması yapacağı yörelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, yöre halkının faaliyetlere desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikayet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacaktır.