+90 (322) 394 39 36

+90 (541) 672 93 68

Antimon Trioksit

Formül: Sb2O3
Molar kütle: 291,52 g/mol
Erime noktası: 656 °C
Yoğunluk: 5,2 g/cm³
Kaynama noktası: 1.425 °C
CAS no 1309-64-4

Antimon Trioksit, Sb203 formülüne sahip inorganik bileşiktir.Antimonun en önemli ticari bileşiğidir. Doğada valentinit ve senarmontit mineralleri yaygın olarak bulunur. Çoğu polimerik oksit gibi antimon trioksit de sulu solüsyonlarda hidroliz ile çözünür.

Kullanım Alanları
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da yıllık antimon trioksit tüketimi sırasıyla yaklaşık 10.000 ve 25.000 ton'dur. En çok tüketim alanı ise malzemelerle birlikte alev geciktirici sinerjist olarak kullanılır. 

Diğer uygulamalar:
Antimon trioksit,camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajandır. Bazı özel pigmentler antimon içerir. Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizördür. Antimon Trioksit evlerimizde ve ofislerimiz içerisinde birçok cihazda kullanılır; TV'ler, bilgisayarlar, ev aletleri, endüstriyel elektrik tesisatlar şebeke adaptörleri ve taşınabilir elektronik cihazlar ile ateşe dayanıklı plastik kasalar, reçine devre kartları, anahtarlar,yalıtım ve dekoratif köpükler ile inşaat malzemeleri içine dahil edilmiş olup, yangın riski bulunan giysilerde, bazı mesleki kıyafetler(itfaiye) için aleve dayanıklı tekstil ürünlerinde kullanılır. Nakliye araçlarında koltuklarda,plastik yapılarda rolü alev geciktirici olarak yangın çıkması durumunda daha fazla kaçış zamanı sağlar.Sinerjist olarak antimon trioksit kullanımı ile milyonlarca rahatsız edici yanık yaralanması ve sayısız can kaybı önlenmiştir.

ATO ayrıca çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır:
Poliester (PET) üretiminde bir katalizör olarak kullanılır.Camlar,seramik ve emaye için bir saydamsızlaştırıcı ajan olarak kullanılır., yarı iletkenlerde katkı, bazı dereceli titanyum dioksit pigmentlerinde kullanılan bir kaplama olarak, Kompleks inorganik renkli rutil pigmentlerin imalatında bir bileşen olarak kullanılır. Dökme demir banyosu ve batırma emayesinde bir matlaştırıcı olarak. Görünüm: Beyaz kristal kokusuz toz. Antimon Trioksit,formülü Sb2O3 olan inorganik bir bileşiktir. En önemli ticari bileşiklerden biridir. Bu mineraller valentinit ve senarmontit olarak doğada bulunabilir. Polimer oksitler gibi, Antimon Trioksit de hidrolizle,sulu çözeltiler içinde çözünür. Antimon trioksit, doğadaki antimonun cevher halinden ve antimon metal'inden oksitlenerek üretilir.